fbpx

מדיניות פרטיות

אתר 2books.com  מוחזק ומופעל על ידי שתיים הוצאה לאור (“החברה”) . החברה מכבדת את פרטיות המשתתפים וכן את כל ההוראות, החוקים והדינים הנוגעים לפרטיות. באמצעות כתב מדיניות הפרטיות שלהלן מבקשת החברה ליידע את ציבור המשתמשים באתר בדבר מדיניות הפרטיות הנהוגה בו, ובכלל זה האופן שבו החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי שנמסר לה על ידי משתמשי האתר וגולשיו.
מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. השימוש באתר והגלישה בו מעידים על הסכמה למדיניות פרטיות זו.

מסירת פרטים אישיים באתר

  • במסגרת הרישום לאתר ולשירותיו, ובכלל זה רכישת מוצרים בחנות האלקטרונית, רישום לניוזלטר, יצירת קשר למסירת כתב יד וכיו”ב עשויים המשתמשים באתר למסור פרטים אישיים אודותיהם לרבות שם, כתובת דוא”ל, כתובת, מספר טלפון, תעודת זהות אמצעי תשלום ופרטים אחרים. פרטים אלה, במידה והם נמסרים, נמסרים מרצונם החופשי של המשתמשים. החברה מתחייבת לסמן את השדות הרלוונטים בטפסי הרישום בצורה ברורה ומפורשת.
  • המשתמשים מצהירים כי כל מידע שנמסר לחברה מטעמם באמצעות האתר הוא אמיתי ומהימן. כן הם מצהירים שכל מידע שנמסר על ידיהם נמסר בשמם ומטעמם, או לחילופין, כי הם מורשים למסור מידע עבור אחר. בכל מקרה האחריות על מסירת מידע זה היא שלהם בלבד.
  • ידוע למשתמשי האתר כי בעת השימוש באתר עשוי שיאסף מידע על כתובת ה-IP שלהם או מזהים דיגיטליים אחרים, כולל המכשירים שבהם נעשה השימוש בעת ההתחברות, מיקומם, תחומי העניין שלהם, המוצרים שהם שוקלים לרכוש או רוכשים וכן מידע שעשוי להצטבר מאתרים ושירותים אחרים שבחרו להשתמש בהם כגון פייסבוק ואפליקציות נוספות. ידוע למשתמשי האתר כי באמצעות השימוש באתר הם מסכימים למסירת מידע זה לחברה וכי היא עשויה לשמור את המידע במאגריה.

שימוש במידע שנאסף באתר

המידע הנאסף באתר כאמור ייתכן וישמש למטרות המפורטות להלן:

  • לתפעל ולנהל את הפעילות העסקית של האתר והחברה, לרבות השירותים והמוצרים שהיא מציעה.
  • להעניק למשתתפי האתר שירות יעיל ומהיר יותר.
  • לשמור על קשר עם משתמשי האתר, לרבות שליחת מידע ותוכן פרסומי באמצעות המייל וכן דברי דואר ודפוס בכפוף להסכמת המשתמשים לקבל את האמור  על פי להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ”ב-1982.
  • להזמנת המשתתפים למועדון לקוחות במידה ותבחר החברה לעשות זאת וכן לפיתוח את הקשרים עם משתמשי האתר .
  • להיטיב להכיר את העדפות וצרכי המשתמשים באתר, לייצר תכנים חדשים המותאמים למשתמשים, ולדייק את השירותים הקיימים.
  • לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך, לרבות באמצעות צדדים שלישיים דוגמת רשתות חברתיות (דוגמת פייסבוק וגוגל.)
  • העברה לצדדים שלישיים אשר יספקו לחברה ניתוח סטיטסטי שאינו מזהה את המשתמשים לצורך מידע ומחקר.

 Cookies

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז  ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

דילוג לתוכן