fbpx

אֵיךְ זֶה עוֹבֵד

הוצאת שְׁתַּיִם נוסדה במטרה לחולל שינוי ארוך טווח בשוק המו"לות הישראלי ומקדמת את הערכים הבאים:

בחירה קפדנית

כתבי היד שמגיעים אלינו נקראים על ידינו בקפדנות, ואנחנו בוחרות את מיעוטם. ההוצאה שלנו שואפת להיות הוצאה קטנה ואיכותית שכבוד להימנות על סופריה.

שקיפות והגינות

כשכתב יד נמצא מתאים להוצאה, אנחנו שולחות לסופר הצעת מחיר מפורטת, מחולקת לשלבי העריכה וההפקה של הספר. בהוצאת שתים משלמים בעבור העבודה על הספר, אבל זכויות היוצרים נשארות בידי המחבר, כמו גם התמלוגים על אלף העותקים הראשונים (בניכוי התגמולים שלוקחות החנויות). מהעותק האלף ואחד ומעלה, 85% מהתמלוגים נשארים בידי הסופר, והוצאת שתים מקבלת 15% – מהפך של פירמידת הרווחים.

איכות ומקצועיות

אחרי חתימת החוזה כתב היד עובר שני סבבים של עריכה הדוקה והדדית ובהמשך עימוד ולפחות שני סבבי הגהה. אנחנו עובדות עם העורכים, המגיהים, המעמדים, והמעצבים הטובים ביותר.

אורנה לנדאו מירי רוזובסקי
דילוג לתוכן